Page 5 - impression-2023
P. 5

IMPRESSION znamená rozmanitosť a bezpečnosť. V kolekcii je veľký výber rôznych typov produktov;
                    od ekologických nabíjačiek až po dáždniky odolné búrke. Ale je tu tiež výber farieb, takže vždy existuje
                    darček Impression, ktorý je ideálny pre vašu značku. Všetky produkty Impression sú plne certifikované
                    podľa legislatívy EU, aby bola zaručená bezpečnosť od výroby až po koncového používateľa. Nakupujte
                    najobľúbenejšie darčeky ako sú perá, fľaše, kľúčenky, alebo prekvapte svojich obchodných partnerov niečim
                    jedinečným!

       Slávneho autora Charlesa Dickensa  Rötring je nemecká značka a  Scheaffer je americká značka zo
       pozná každý. Značka Charles   rovnako ako nemecké autá, aj  stredozápadu, a to čo robí dobre,
       Dickens je skutočná spisovateľská  Rötring znamená technickú prevahu  je jednoduchosť s trochou vkusu.
       značka s výberom klasických pier,  a spoľahlivosť. Značka vyrástla na  Výsledkom je nadčasový štýl od
       ktoré inšpirujú k písaniu. Máme tiež  svojich mechanických ceruzkách,  roku 1913 do roku 2022. V našej
       poznámkové bloky, konferenčné zložky,  ktoré musia mať inžinieri a architekti.  kolekcii máme dokonalé guľôčkové
       tašky a dáždniky, ktoré prinášajú  Darujte svojim obchodným partnerom  pero Scheaffer. Jedinou otázkou je:
       klasický štýl pre budúcnosť.  mechanickú ceruzku alebo pero  strieborné alebo zlaté?
                       Rötring.       Perá Stilolinea sú 100% vyrobené v  V súčasnosti je Švajčiarsko známe  Cross je najstaršia značka pier v
       Taliansku. Taliansky dizajn je štýlový a  vysokou kvalitou života. Nie je to  našom sortimente. Značka bola
       originálny a ponúka množstvo farieb,  však len kvôli čerstvému horskému  založená v roku 1846, ale postupom
       ktoré zodpovedajú vašej značke. Každé  vzduchu. Je to vďaka oddanosti  času sa vyvíjala tak, aby zostala
       jedno pero prechádza testom písania,  Švajčiarov k dokonalosti a Victorinox  moderná. Cross perá sú moderné aj
       takže Stilolinea môže zaručiť kvalitu a  stelesňuje tento postoj. Hlavnou  profesionálne. Sú to hodnoty, ktoré
       pohodlie pri písaní.      zásadou značky je: „Skutočná kvalita  odrážajú vašu značku? Darujte Cross
                       sa vždy nachádza v detailoch“.  pero.
                       Spoľahlivosť a životnosť ich produktov
                       to odráža.

       Keď záleží na presnosti, potrebujete  Parker je slávna značka pier s históriou  Waterman bol založený v New Yorku
       Stabilu. Stabila je nemecká značka  inovácií, ktorá siaha až do roku 1888.  v roku 1884, no pre úspech značky v
       náradia, svetovo preslávená pre  Celý rad pier je synonymom luxusu,  Európe znamenalo až presťahovanie
       presnosť a odolnosť. Do nášho  dodávajú sa v darčekovej krabičke.  sa do Paríža. Waterman je známy
       sortimentu sme pridali skladacie  Parker Jotter je typické pero, ktoré  svojimi oceňovanými vynálezmi, ktoré
       pravítka Stabila. Každý domáci majster  každý pozná a miluje.  zdokonaľujú pero Waterman. Keď
       bude súhlasiť: bez nich sa nezaobíde              darujete Waterman, darujete kvalitný
       žiadna súprava náradia.                    darček.
 2                                               Impression  3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10