Page 9 - impression-2023
P. 9

360-stupňová

                               potlač je k dispozícii

                                   na 8 našich
                                    fľašiach


 3SIXTY                                   Nechajte
                                      niektoré

                                      detaily v lesku

       Dokončite svoje
       umelecké dielo

        čiastočným
         lakovaním
             Konečná

             úprava

          Spôsob ako
         zvýrazniť určité
           časti vášho
        umeleckého diela
                                         Dajte svojmu
                                         umeleckému
                                         dielu jemnosť

 6                                            360-stupňová potlač 7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14