Page 7 - Main_2023_SK.pdf
P. 7

SDG     Ciele     udržateľného


     rozvoja (SDGs)


     Ciele udržateľného rozvoja OSN sú súčasťou našej vlastnej tratégie
     vytvárania pozitívneho vplyvu. Spoločne s Vami sme schopní
     najviac cieliť na témy sociálne a témy životného prostredia. SDG
     12 a SDG 13 tak boli vzhľadom k našim aktivitám definované ako
     kľúčové a maximum našich činností pozitívne prispieva k týmto
     cieľom. Prostredníctvom podpory vlastných zamestnancov,
     investovaním do inovácií a podporou pozitívnych iniciatív ďalej
     prispievame k cieľom SDG 8, SDG 9 a SDG 15.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12