Page 8 - Main_2023_SK.pdf
P. 8

Kolekcia 2023    co stopa
         2

    produktov


    Vyberajte novo podľa CO
                                2
    stopy produktov

    LCA (Life Cycle Assessment) je metóda na výpočet dopadu
    produktu na životné prostredie počas jeho celého životného cyklu
    (tzv. od kolísky do hrobu). Táto kalkulácia vychádza z 5 fáz.


    Vyberajte nielen podľa ceny a designu, ale aj na základe CO2 stopy.
    Uvedené pri všetkých našich produktoch v tomto katalógu.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13