Page 8 - xindao
P. 8

AUDIO

      15                  29                 45
      p
                                           p
                         p

    Prírodný materiál zaisťuje                         Počujete len to, čo chcete
    prirodzený zvuk                              a potrebujete počuť    P329.029
                                          P329.151

                      Všetky osobné vecí v
                      najlepšej kondícii


                       P329.073


                      TWS slúchadlá v UV-C sterilizačnej
                      nabíjacej krabičke


    Bezdrôtový reproduktor z korku 3W                     Kancelársky headset s mikrofónom
    Nájdete na str. 15         Nájdete na str. 29           Nájdete na str. 45
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13