Page 9 - Main_2023_SK.pdf
P. 9

CO2 stopa a LCA     5 fáz LCA analýzy

           1. Ťažba a výroba
                                   2. Produktové balenie
           3. Preprava na sklad                                   4. Energetická náročnosť
           5. Likvidácia produktu a balenie
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14